AP Vaanja

Ty nejdůležitější odkazy:
Fotka z Vaanjovy střechy. Panoramatická fotka zabírající pokrytí anténou z AP Vaanja
Stránky cloudu 10.19. Stránky číslo 1. s ceníkem, provozem a jinými důležitostmi
Stránky AP Majk. Stránky s informacemi o AP, na který je AP Vaanja připojen
Status AP Vaanja Klienti a provoz AP Vaanja
Thread ohledně AP Vaanja na CZF Veškerá diskuze ohledně vzniku a provozu AP Vaanja a cloudu 10.19
Bod AP Vaanja na mapě CZF. Na obrázku je plocha, kterou AP Vaanja pokrývá
Stránky CZF CZFree fórum home page aneb vše o CZF

Ty nejdůležitější kontakty:
Majk ICQ:154530765
Vaanja ICQ:166939413

Základní informace o AP Vaanja:
- ESSID: CZFree.Vaanja
- horizontální polarizace, 4.kanál (kanál se může ještě změnit)
- MAC: 00:60:B3:6B:98:8A
- brána 10.19.104.1
- maska: 255.255.255.0
- dns: 10.19.100.1, 212.24.128.8, 212.24.132.132
- SMTP: relay.inway.cz
- testovací IP: 10.19.104.19
- MAC policy: closed (je nutné nahlásit MAC adresu předem)

Stránky byly dělány narychlo a mají pouze informativní hodnotu.